Stor kärlek trots ett funktionshinder: Vad är viktigt när man letar efter en partner?

Det finns vissa områden i livet som personer med funktionsnedsättning har särskilda farhågor och tvivel om. Ett av dessa är sökandet efter en partner.

Lyckligtvis finns det dock några värdefulla tips om hur man hanterar sin funktionsnedsättning när man letar efter en partner och hur man avsevärt ökar sina chanser att lyckas med dejting.

Följande artikel visar vad som krävs för att hitta kärleken med en funktionsnedsättning.

Den viktigaste dejtingfaktorn: äkthet

När du letar efter en partner med ett funktionshinder är en sak särskilt viktig: Äkthet. Den fråga som många personer med funktionsnedsättning ställer sig är förmodligen när de ska berätta för sin potentiella drömpartner om sin funktionsnedsättning. Man kan ta upp ämnet direkt i sin dejtingprofil eller i ett av de första meddelandena.

Om du inte uppmärksammar din funktionsnedsättning i din profil är det naturligtvis större chans att du får fler förfrågningar. Men det finns också en högre risk för avslag så snart funktionsnedsättningen kommuniceras öppet. Det beror därför framför allt på ditt eget självförtroende: Klarar du av att hantera sådana korgar?

Nyckeln ligger i självacceptans

Om handikappet presenteras öppet i profilen är det mycket större sannolikhet att de förfrågningar som kommer in är av seriös karaktär.

Ändå är det många som inte tycker att det är lätt att vara öppen med sitt handikapp på en dejt. Nyckeln här är självacceptans. Det betyder inte att man gillar sitt handikapp, utan att man accepterar det som en del av sitt liv. Om handikappet förnekas eller avvisas finns det knappast någon chans att förbättra situationen.

Det handlar alltså i första hand om att försonas med sig själv. Därefter bör man uteslutande fokusera på de saker man tycker om hos sig själv. Även här kan familj eller vänner vara till stor hjälp.

Att ta itu med handikappet i personlig kontakt

Men det kan också hända att den drabbade först vill prata om sitt handikapp personligen. Detta är särskilt ofta fallet om det behöver förklaras i detalj eller inte är omedelbart synligt från utsidan.

Även här beror det naturligtvis på tidpunkten. Om handikappet kan identifieras vid första anblicken under det första mötet, är det vettigt att nämna det under ett telefonsamtal eller i ett meddelande före datumet. Annars kan du också välja en senare tidpunkt.

De drabbade bör dock ha i åtanke att det finns en viss risk att den andra personen känner sig lurad om man väntar för länge med att berätta om funktionsnedsättningen. Det är dock alltid ett mycket individuellt beslut när ett avslöjande känns riktigt bra.

Skapa mer förståelse för effekterna av funktionsnedsättningen

Det handlar inte bara om tidpunkten för samtalet om funktionsnedsättningen. Man bör också välja en lugn och avslappnad atmosfär. Det är också meningsfullt att ta itu med dina egna farhågor när det gäller avslöjandet.

Genom att i detalj beskriva hur vardagen – och därmed en eventuell relation – kommer att påverkas av funktionsnedsättningen är det också möjligt att skapa förståelse. Dessutom bör man under samtalet betona sina egna styrkor, som kan utvecklas till följd av funktionsnedsättningen.

Det är också viktigt att den andra personen får tillräckligt med tid efteråt för att bearbeta den nya informationen och tänka över omständigheterna.